0938112235    sang.tran@sub-cons.com

Giới thiệu

Giới thiệu chung


Công ty Sub-Cons MIN chuyên các mặt hàng nguyên liệu cho các ngành: Keo dán, ngàng Sơn, ngành Xây Dựng,...

Ngoài việc cung cấp các nguyên liệu, chúng tôi còn hỗ trợ tư vấn kỹ thuật.

Công ty chúng tôi trân trọng phục vụ quý khách.

Trân trọng cảm ơn

Tin khác